KÉZMŰVESEK

KÉZMŰVESEK

ALKOTÓKÖRÖK

PÁLYÁZATOK

TÁBOROK

KÉPZÉSEK

KIADVÁNYOK

KÉPTÁR

HASZNOS OLDALAKFAZEKAS FERENC
fazekas népi iparművész, a Népművészet Mestere
Nádudvar
Telefon / fax:+36/30-4813441, +36/20-4813441, +36/54-480-569
e-mail cím: sutuslenke@freemail.hu
web oldal: www.nadudvarifazekas.hu

Abba a nádudvari Fazekas családba születtem 1955-ben, mely az 1700-as évek elejétől nem csak a nevében, de foglalkozásában is a fazekasságot örökíti nemzedékről nemzedékre. Gyermekként is napi életünk színtere a műhely volt, nem csoda, hogy érettségi után édesapámnál lettem magántanuló. Tőle tanultam a szakma fogásait, de már fiatalon tudtam, hogy nem az ő, vagy a bátyáim munkáit akarom lemásolni. A szakmunkásvizsga letétele után1986 végéig a Népművészeti és Háziipari Szövetkezetnek voltam a tagja, azóta önálló népművészként tevékenykedem. Közben elvégeztem a Népművészeti Akadémiát és szívós kitartással jártam a múzeumokat, idős embereket kerestem fel, régi edények után kutatva. Hamar rájöttem, hogy azok az időtálló edények, amelyekben a forma egyben a funkciót is kifejezi. Egyre nagyobb figyelmet fordítottam ezért arra, hogy munkáimban érvényesüljön a forma és a funkció egysége. Ma is ezt az elvet követem, próbálok letisztult formákat és díszítéseket alkalmazni. Az évszázados családi hagyományokat igyekszem a ma emberéhez közelebb hozni, egyéniségemből hozzátenni, hogy az ő lelküket is megérintse az a csoda, amit a tűz és föld művészetének neveznek. Valójában a négy őselem: a föld, levegő, tűz és víz állandó átalakulása ez, melyet a fazekas ereje, kitartása, képzelőereje tesz gyönyörű alkotássá.
Az alkotó munka mellett közéleti tevékenységgel is igyekszem szakmánk fejlődését, érdekvédelmét előrébb vinni. A NESZ megyei elnökeként aktívan részt vettem a debreceni Nemzetközi Fazekas Fesztivál létrejöttében és lebonyolításában, jelenleg országos fazekas szakmai elnökként segítem tovább.
Az országos és nemzetközi fazekas rendezvényeken előadással, kiállítással és zsűrizéssel rendszeresen szerepelek. A magyarszombatfai és zalaegerszegi fazekas napokon, vagy Mezőtúron előadással, kiállítással és zsűrizéssel próbálok másfajta betekintést nyújtani szakmánkba. Nádudvaron többször vezettem fazekas tábort. A nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium fazekas szakoktatójaként igyekszem diákjaimat nem csak a fazekassággal, hanem a magyar népművészettel is megismertetni. célkitűzésem, hogy családom és a nádudvari feketekerámia hagyományait megőrizve –ahhoz egyéniségemből hozzátéve - tovább adjam azt az utódoknak, a jövő generációjának. Úgy érzem, hogy ez családon belül sikerül is, hiszen a fiam is végzett fazekas, megkapta a Népművészet ifjú mestere címet és az unokáim is nagy kedvvel forgolódnak a fazekas műhelyben.
Pályázati díjaim:
1977-ben Kaposvárott elnyertem a „Szakma kiváló művelője” címet. Két év múlva a nyíregyházi Országos Népművészeti Pályázaton ezüst plakettet kaptam, majd szintén 1979-ben NIT nívódíjas lettem.
A Gerencsér Sebestyén Országos Fazekas Pályázaton 1993-ban különdíjat kaptam.
1999-ben a BAZ megyei Fony községben önálló, állandó kiállításom nyílt.
A VIII. országos Fazekas Triennálén 2000-ben az Országos Népművészeti és Háziipari Szövetség különdíját érdemeltem ki munkáimmal.
2003-ban a Debreceni Nemzetközi Fazekas Fesztivál pályázatán III. díjat nyertem, majd júliusban a késmárki ELRO fesztiválon mutattam be a nádudvari fekete kerámiát.
A IX. Alföldi Fazekas Triennálén 2004-ben a helyi, jellegzetes fekete kerámia klasszikus megújításáért és míves kivitelezéséért II. díjas lettem.
2004-ben az „Észak-alföldi Régió ajánlásával”, 2005 –ben „Hajdú-Bihar megye Kitüntetett Minőségi Terméke” díjat kaptam.
2007-ben az V. Fazekas Fesztivál pályázatán Debrecenben különdíjat kaptam. Szintén ebben az évben a NESZ Hajdú-Bihar megyei Szervezetének tagsága díjjal ismerte el a közösségért végzett tevékenységemet.
2009-ben a debreceni VI. Nemzetközi Fazekas Fesztivál pályázatán III. díjas lettem.
2011-ben a Magyar Kézműves Remek megtisztelő címet érdemeltem ki munkáimmal.
2012-ben a XII. Alföldi Fazekas Triennálén Mezőtúron III. díjat kaptam.
Elismeréseim:
Népi Iparművész  1981
Király Zsiga díj  2008
Urzedow (Lengyelország) Díszpolgár  2006
Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt  2008
Pro Urbe Nádudvar   2011
A Népművészet Mestere  2016
NÉPI KÉZMŰVES ÉRTÉKTÁR

TÍMÁRHÁZ - KÉZMŰVESEK HÁZA

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES PÁLYÁZAT

KÉZMŰVES SZAKMAI TÁR

MÍVES GYŰJTEMÉNY

KURATÓRIUM

IMPRESSZUM