KÉZMŰVESEK

KÉZMŰVESEK

ALKOTÓKÖRÖK

PÁLYÁZATOK

TÁBOROK

KÉPZÉSEK

KIADVÁNYOK

KÉPTÁR

HASZNOS OLDALAKTÓTH PÁLNÉ
gyapjúszövő Népi Iparművész
Debrecen
Tel: 52 / 344 -126
e-mail: toth.pal20@chello.hu

Pocsajban  születtem. Ott ahol az Ér a Berettyóval összefolyik. Itt mindig éltek emberek, tartják a falubeliek. Az itt élők mindig folytatói voltak valami megkezdettnek, cselekvői egy korábbi elgondolásnak. Hidak a múlt és a jövő között.  
Nagyszüleim, szüleim kendert áztattak, hosszú estéken fontak – szőttek. Gyerekkori emlékeimet tanári pályámon kamatoztattam. Földrajz – rajz szakos tanári diplomát szereztem.
1978 őszén Bíró Lajos festőművész vezette Rajztanári Stúdióban ismerkedtem meg az erdélyi csíkos szőttesek tervezésével és kivitelezésével. Szakmai vezetőm, Horváth Imréné  rajztanár volt.
1980-ban a Népművelési Intézet Országos Szövő Tanfolyamán bővítettem szakmai tudásomat, ahol Borbély Jolán etnográfus és Bakay Erzsébet iparművész tanítványa voltam.
Bakay tanárnő segítette az alkotói munkám kiteljesedését. Az erdélyi gyapjú szőttesek mindhárom kategóriájával foglalkozom: erdélyi gyapjú csíkritmusú, erdélyi festékes, erdélyi gyapjú göbös. Alkotómunkám során figyelek a népi hagyományokra, amelyeknek a karakterjegyeit továbbviszem, de  kiegészítem azokat saját elképzeléseimmel.
Aktív pedagógusi munkám során nagy figyelmet fordítottam a tanártársaim, a fiatal tanítványaim képzésére.  Igyekeztem arra irányítani figyelmüket, hogy mindnyájan tudják azt, hogy ők is láncszemei annak a történelmi folyamatnak, amely összeköti a múlt hagyományait a mával. Szakkörvezetői munkám során az volt a célom, hogy valamennyi tanítványom eljusson a nézéstől a látásig, a mesterségbeli tudással az értésig, vagyis „az Értől az Óceánig.”
Szövő alkotóművészként – a legnagyobb szakmai elismerések birtokában is – elsődlegesen fő hivatásomnak a pedagógus pályát tekintettem, amelyen négy évtizedet töltöttem el.  Igyekeztem átadni  növendékeimnek azt, amit elődeimtől tanultam. Évekig  vezettem szakköröket, akkreditált népművészeti tanfolyamokat, általános iskolai fakultációkat.
Úgy érzem, szép küldetést teljesítettem a pedagógiai munkám során.
Az eddigi önálló és csoportos kiállításaimmal is közvetítettem a formálódó, élő népművészetet, amely soha nem veszít aktualitásából.
Jelenleg az unokáimat tanítom a szövés fortélyaira.
A textiliák varázsa egy életre szóló elkötelezettséget jelent számomra.
Munkáimmal az egyszerűségre törekszem, ami igazodik környezet átalakításunk igényéhez.
 
NÉPI KÉZMŰVES ÉRTÉKTÁR

TÍMÁRHÁZ - KÉZMŰVESEK HÁZA

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES PÁLYÁZAT

KÉZMŰVES SZAKMAI TÁR

MÍVES GYŰJTEMÉNY

KURATÓRIUM

IMPRESSZUM