NYITÓLAP

KÉZMŰVESEK

ALKOTÓKÖRÖK

PÁLYÁZATOK

TÁBOROK

KÉPZÉSEK

KIADVÁNYOK

KÉPTÁR

HASZNOS OLDALAK2015 augusztus 23. vasárnap
A NÉPMŰVÉSZET MESTEREI LETTEK 2015-ben
„A Népművészet Mestere Díj egyes alkotások vagy egész életmű elismeréseként azoknak a népművészeknek adományozható állami kitüntetés, akik hosszabb időszak alatt kifejtett munkásságuk során a népművészet fejlesztésében kimagasló eredményeket értek el. A 1953-ban alapított díjat augusztus 20-án, évente 10 személy (2004 előtt évente 7 személy) kaphatja. A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és érmet kap.”
A magyar kormány nevében Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere augusztus 23-án, vasárnap a Budai Várban, a Mesterségek ünnepén adta át a kitüntető címeket.
“Az idén is tíz kiemelkedő életművet díjazunk, mely életművek alkotói a magyar népművészet különböző ágaiban adták hozzá tehetségüket, tudásukat, szorgalmukat ahhoz a hagyományhoz, melynek őrzésére, ápolására, továbbadására és fejlesztésére elhívást kaptak” – fogalmazott Balog Zoltán.
Kiemelte: a magyar népi kultúra nemcsak a múlt, hanem a jövő is, Magyarország és a magyarok számára a népművészet különös jelentőséggel bír. Amikor más népek saját kultúrájukat főúri udvarokban művelték, akkor nálunk a magyar falu, az egyszerű földműves őrizte dalaiban, táncaiban, templomok fakazettás mennyezeteinek festésében és használati tárgyakban. A mindennapi életben őrizte és őrzi azt a művészetet, amely bennünket, magyarokat összecserélhetetlenné, egyedivé tesz.
A népművészet mesterei azt a reményünket tartják életben, hogy mindez nem egyszerűen egy kedves múlt, hanem része lehet a 21. században is az életünknek.
A díjazottak nem kevesebbet adnak nekünk ma, mint azt a bizonyosságot, hogy mint az anyanyelvünk, “az anyaművészetünk is élő, egyedülálló, szervesen az énünkbe épült megfogalmazás, a lényegünket adja, és ebben van a fennmaradásunk záloga”.
A népművészethez ragaszkodni kell, meg kell erősítenünk azt, ami bennünket magyarrá tesz. Mint mondta, a népi kultúrát azzal a meggyőződéssel támogatják, hogy válaszok rejlenek benne a 21. századra is.
 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a magyar népművészeti alkotómunka területén kiemelkedő művészi értékteremtő munka elismerésére, az eredeti népi hagyományokban felnőtt, azokat tehetségükkel, egyéniségükkel tovább gazdagító és tanítványoknak továbbadó népművészek számára a Népművészet Mestere díjat adott át:
Berszán Fülöp énekes-zenész részére az archaikus gyimesi énekes és zenei, valamint néptánc kultúra megőrzéséért, továbbörökítéséért;
Csíbi Gyuláné szűrhímző részére a több évtizedes szűrhímző tevékenységéért. Munkái híven tükrözik a hagyományos hortobágyi népviseletet;
Dezsőné Kádár Erzsébet énekes részére a mezőségi magyar népdalkincs ápolásáért, megőrzéséért;
Hajdu Józsefné táncos, varró-hímző asszony részére, aki az 1976-ban megalakult Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület alapító tagja, táncosa, szervezője. Több mint 30 éve varrja, készíti a bogyiszlói viseletet, őrzi Bogyiszló hagyományait. Odaadó munkájának köszönhetően sok-sok gyermek és felnőtt viselheti a hagyományos öltözetet, megtanulhatja a régi szokásokat, dalokat, táncokat.
Legedi László István furulyás részére, a moldvai csángó furulyás zenekultúra továbbéltetéséért, széleskörű megismertetéséért, valamint a furulyamuzsika szülőföldjén történő visszatanításáért;
Nepp Dénes szíjgyártó részére a magyar szíjgyártó mesterség és lószerszám-készítés hagyományainak megőrzése, továbbvitele és továbbfejlesztése, valamint hazai és nemzetközi elismertetése érdekében négy évtizedig végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért;
Nesó Sándor csont-, szaru- és fafaragó részére, aki példamutató életműve, technikai tudása, a hagyományokhoz való hűsége révén méltó utóda jeles kézműves elődeinek. Munkásságát mindig az anyag, a forma és a funkció tisztelete motiválta;
Radics László mézeskalácsos részére a debreceni ütőfás mézeskalács-készítés hagyományainak változatlan minőségű továbbéltetéséért;
Szántó Ferenc pásztor, furulyás, hegedűs és táncos részére a Maros-Küküllő-vidék népzenéjének és néptáncának hiteles tolmácsolásáért és továbbadásáért;
Tóth Sándorné énekes, táncos részére sokoldalú, több évtizedes, hagyományt ismerő és megismertető tevékenységéért, énekes, táncos tudásáért, együttesi munkájáért.
 
A Kézműves Alapítvány kuratóriuma tisztelettel és megbecsüléssel gratulál  és további sikeres alkotómunkát kíván minden díjazottnak.

Forrás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/balog-zoltan-atadta-a-nepmuveszet-mestere-dijakat

 

⇦ VISSZA

NÉPI KÉZMŰVES ÉRTÉKTÁR

TÍMÁRHÁZ - KÉZMŰVESEK HÁZA

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES PÁLYÁZAT

KÉZMŰVES SZAKMAI TÁR

MÍVES GYŰJTEMÉNY

KURATÓRIUM

IMPRESSZUM