NYITÓLAP

KÉZMŰVESEK

ALKOTÓKÖRÖK

PÁLYÁZATOK

TÁBOROK

KÉPZÉSEK

KIADVÁNYOK

KÉPTÁR

HASZNOS OLDALAK2024 június 14. péntek
A XV. ORSZÁGOS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES PÁLYÁZAT ZÁRÓ KIÁLLÍTÁSA ÉS DÍJÁTADÓ NÁDUDVARON AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

Június 14-én a XV. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat záró kiállítását és a díjátadót tartották Nádudvaron.
Az ország különböző településeiről érkezett díjazott fiatalokat és a szép számú közönséget Kolozsvári István, a NESZ elnöke és Nádudvar polgármester asszonya, Maczik Erika köszöntötte. Ezt követően a pályázat 30 évéről Dr. Tar Károlyné, a Kézműves Alapítvány alapító-kurátora tartott előadást.  Beszprémy Katalin, a zsűri elnöke megnyitója után átadták az országos díjakat. Ebéd után fakultatív programokon vehették rész a jelenlévők: a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium műhelyeit, a Látogató Központot és Ifj. Fazekes István fazekas népi iparművész műhelyét és bemutatóházát tekinthették meg. Ez egy igazi ünnep nap volt, a fiatal kézművesek ünnepe! Úgy érzem bizakodhatunk, ami a magyar tárgyi kultúra átörökítését, tovább éltetését illeti.
A kiállítás megtekinthető: július 19-ig. 

Dr. Tar Károlyné által készített és a megnyitón elhangzott összegzés: 
Tisztelt Polgármester Asszony!  Igazgató Asszony, Elnök Úr!
Kedves Közönség!
Szeretettel köszöntöm a XV. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat záró kiállításának megnyitóján részt vevő fiatalokat, és minden kedves jelenlévőt.
Most e pályázat 30 évének rövid összegzésére vállalkoztam, de ha minden jól megy, akkor hamarosan sokkal több információt és fotót érhetnek el az érdeklődők a Kézműves Alapítvány weboldalán. 
Megkezdődött ugyanis e hatalmas anyag feldolgozása és ha lesznek további segítőink ebben a munkában, akkor minden eddigi díjazott, a kiállítások, szakmai programok is felkerülnek erre a honlapra.
 
„Kultúrát nem lehet örökölni.
Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi azt magának.”
1995-ben Kodály Zoltán, e fontos gondolatával indultunk.
De sokat mondó a választott jelképünk is: a XIX sz. elejéről való székelyszenterzsébeti abroszközép gyönyörű motívuma, amit a pályázati kiírásokon, meghívókon és okleveleken is megjelenítünk.

Kedves Közönség!
A Kézműves Alapítvány és a debreceni Újkerti ÁMK Közösségi Háza 1993-ban, Debrecen Szabad Királyi Várossá nyilvánítása 300. évfordulója tiszteletére hirdette meg először a fiataloknak szóló kézműves pályázatot. E helyi pályázat országos érdeklődést váltott ki és számos más településről is érkeztek pályamunkák.
Ez késztetett bennünket arra, hogy 1995-ben a Honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére – most már együttműködő és szervező társakkal - meghirdettük az I. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatot.
1997-től alakult ki a pályázat ma is meglévő szakmai kategóriás rendszere. Ekkor a meghirdetők: a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Kézműves Alapítvány, az Újkerti közösségi Ház, valamint a kézműves kategóriákat gondozó intézmények voltak.
Ide kívánkozik, hogy a Nemzeti Kulturális örökség Minisztériuma ettől kezdve 2017-ig komoly anyagi és szakmai segítséget biztosított a pályázathoz. Most a meghirdetők: a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Kézműves Alapítvány, a Hagyományok Háza és a Ady Endre Városi Művelődési Központ voltak.
1997-től 7 szakmai kategóriában adhatták be pályamunkáikat a fiatalok: 1. bőrműves, 2. fafaragás, 3. fazekas, 4. fonható szálas anyag, 5. hímzés - csipke - viselet - népi ékszer, 6. szövés – nemez, valamint  7. népi gyermekjáték - tojásfestés – gyertyaöntés – mézeskalács.  Ez az évek során kicsit módosult, de összességében megmaradtak a szakmai és életkori kategóriák az egyéni és közösségi részvételi lehetőséggel. 
Majd 2017-től egy jelentősebb változás következett be, amikortól ugyanis a gyermek korosztály ismét részt vehet a pályázaton és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által regionálissá vált a szervezés és lebonyolítás.
2021-től pedig módosult a korhatár és az ifjúsági kategóriában már 35 éves korig lehet pályázni.
A pályázat lényege azonban az elmúlt 30 évben nem változott.
A kiíróinak ugyanis a kezdetektől változatlan a célja: vagyis, hogy
- lehetőséget teremtsenek, késztetést adjanak a hazánkban és a határainkon túl élő, a hagyományos kézműves tevékenységekkel foglakozó fiataloknak a bemutatkozásra, megmérettetésre, hagyományápoló, alkotó tevékenységük fejlesztésére,
- hogy szélesebb körben is megismertessék a népi kézművességgel foglalkozó gyermek – és ifjúsági alkotókat és alkotóközösségeket,
- hogy a pályázat és kapcsolódó programjai által szakmai segítséget nyújtsanak a magyar tárgyi kultúra hagyományainak átörökítéséhez.
 
Tisztelt Közönség!
A pályázat megvalósításában a 30 év alatt számos szakmai civil szervezet és intézmény vett részt az ország különböző településeiről.
Ennek az országos pályázatnak a fennmaradásában meghatározó szerepe volt az összefogásnak, illetve a mestereknek, tanároknak, iskolavezetőknek és a különböző szakembereknek.
Egy-egy pályázatra országosan 70-100 mester, szakoktató, szakkör-vezető segítette a fiatalok felkészülését.
Hasonlóan nagy jelentőségű az a szakmai háttér, amit azok a szakemberek nyújtottak, akik javaslataikkal, előadásaikkal hozzájárultak az ismeretek bővítéséhez, a fiatalok és a mesterek szakmai fejlődéséhez. Egy-egy pályázati évben mintegy 80 szakember segítette munkánkat.  Valamennyiük nevét felsorolni most nem áll módomban, de néhányukat ide idézem: így pl.: Andrásfalvy Bertalant, Bellon Tibort, Borbély Jolánt, Bánszky Pált, Kósa Klárát,  Beszprémy Katalint, Pál Miklósnét, Takácsné Baranyai Etelkát, V. Szathmári Ibolyát, Galánffy Andrást, Vetró Mihályt, Aradi Csabát, Holb Margitot, Hutkai Lászlót, Lőrincz Etelt…
Nagy köszönet érte valamennyiüknek!
Közülük is szeretettel köszöntöm itt körünkben most Beszprémy Katalint,  aki szinte valamennyi pályázat zsűrizésében, szakmai értékelésében részt vett.
 
Kedves Közönség!
Mi sokan, akik meghirdetői, szervezői voltunk, vagyunk a pályázatnak, ma már jóérzéssel mondhatjuk el, hogy érdemes volt elindítani és ennyi éven át dolgozni érte, fenntartani. Ennek bizonyságára szolgáljanak a következő tények:
Eddig közel 2500 egyéni pályázó és 1300 közösség – szakkör, szakiskolai műhely, alkotó kör – összesen 10000 fő - nyújtott be pályamunkát.  Több mint 2000 díjat osztottak ki a különböző kategóriákban, régiókban, illetve az országos kiállításon.
Nagy öröm látni, hogy az egykori díjazott fiataloknak ma már a gyermekeik, tanítványaik érnek el itt sikereket. Mint pl. 1999-ben Gombosi Beatrix, most pedig a lánya és tanítványai, vagy 1997-ben Magyar Zita, most tanítványa voltak díjazottak. De a korábbi díjazottak közül sokan kiváló mesterek, oktatók, szakkörvezetők, muzeológusok, néprajzosok lettek.
Eddig közel 30.000 db természetes anyagból készített tárgyat adtak be a pályázatra. Alkalmanként 60-100, de volt olyan év, amikor 150 településről pályáztak a fiatalok és közösségeik.
Az Észak-Alföldi régió Hajdú-Bihar, és nem utolsó sorban mostani házigazdánk, különösen büszke lehet arra, hogy a Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola, ma szakgimnázium diákjai mind a 15 országos pályázaton részt vettek és a legkiemelkedőbben szerepeltek. Ez óriási teljesítmény! Köszönetemet fejezem ki a pályázó fiataloknak, az iskola mestereinek, korábbi és jelenlegi igazgatójának Dr. Takácsné Baranyai Etelkának és Benő-Nagy Rékának.
Továbbá eredménynek tekinthetjük a kiállításokat, szakmai programokat, konferenciákat, táborokat, a katalógusokat, és a támogatóinkat.
Jelesül: azt a 120 kiállítást, melynek mintegy 96.000 fő – többségben gyermekek és fiatalok, családok voltak a látogatói, a 80 szakmai tanácskozást, fórumot az ország 25 városában.
13 alkalommal szerveztük meg az Országos Vándorlegény Konferenciát Debrecenben. Két tábor valósult meg a díjazottak számára Debrecenben és Magyarlukafán.
A 30 év alatt, a pályázathoz kapcsolódó összesen 350 programon
(kiállítások, szakmai előadások, tanácskozások, kézműves bemutatók, szakmai utak,  ) több, mint 250.000 fő vett részt.
1999 - től 2011-ig, sikerült szép, színes katalógusban megjelentetnünk a díjazott fiatalok munkáit.
E pályázaton sikeresen szereplők közül többen megkapták a Népművészet Ifjú Mestere elismerő címet. Ma már fontos szempont e cím odaítéléséhez az Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves pályázaton elért eredmény.
A kiszámíthatatlan pályázati támogatási rendszer ellenére a már említett összefogással eddig 15 alkalommal sikerült összegyűjteni a szükséges forrásokat a rendezvénysorozatra. Közel 350 támogatónk volt az elmúlt 30 évben.
Az előbbiek alapján talán nem tartják túlzásnak, ha azt állítom, hogy elismert, hiánypótló országos programsorozattá vált ez a pályázat.
Összességében: jelentős mértékben hozzájárult a fiatal alkotók meg -és elismertetéséhez, a kézműves mesterségek, a magyar tárgyi kultúra hagyományainak átörökítéséhez.
 
Kedves Közönség!
Az Országos Ifjúsági Népi Kézműves pályázatot egy olyan időszakban indítottuk útjára, amikor a népi kézműves képzés, a kézműves szakiskolák, a szakkörök, tanfolyamok iránti érdeklődés minden korábbinál nagyobb volt.  De nemcsak az érdeklődés, hanem a cselekvés és az akarat is.  Az idő múlásával azonban megváltoztak a körülmények. A kézműves iskolák jó részét megszüntették. Egyre nehezebb megteremteni a szükséges feltételeket az egyes mesterségek oktatásához, műveléséhez, illetve egyre nehezebb motiválni a hagyományos kézműves tevékenységek elsajátítására a fiatalokat.  De nem lehetetlen! - mint ahogy most is tapasztalhatjuk.
Szeretném megjegyezni, hogy ami a folytatást illeti, bizakodóak lehetünk, hiszen a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és annak vezetősége magáénak tekinti ezt a pályázatot és a tagszervezeteik hathatós közreműködésével fő szervezőjévé vált az elmúlt években.
De bizakodóak lehetünk a támogatások tekintetében is, hiszen az utóbbi időben nemcsak az NKA és a NEA, de a Csoóri Sándor Alap és a MMA is segítségünkre van, amit ezúton is köszönünk.
 
Végül pedig köszönetet szeretnék mondani: mindenkinek, aki hitt ebben a pályázatban, ami mára közös ügyünkké vált. Legszívesebben mindenkinek a nevét megemlíteném, de a részemre szabott időbe ez nem férne bele.
A pályázat éveken át elhívatott segítőjét azonban, itt is feltétlenül meg kell említenem, akinek nagyon sokat köszönhetünk, akinek gondoskodó figyelme nélkül a mi közös munkánk nem tudott volna ilyen emberi, ilyen elkötelezett lenni. Valamennyünk nevében, akik dolgozhattunk vele, barátsággal és szeretettel mondok innen is köszönetet F. Tóth Máriának, a szakminisztérium egykori főtanácsosának.
 
Köszönet a résztvevő fiataloknak, hogy akarták megméretni alkotásaikat. Nagy köszönet mestereiknek, oktatóiknak!  Köszönöm a pályázat különböző kategóriáit, illetve a régiós pályázatokat gondozó, civilek, a szakemberek, intézményvezető kollégák munkáját és a Hagyományok Háza  folyamatos szakmai segítségét.
 
Köszönöm a Népművészeti Egyesületek Szövetségének, korábbi elnökeiknek, Bánszky Pálnak és Pál Miklósnénak, valamint a jelenlegi elnöknek, Kolozsvári Istvánnak és a regionális pályázatokat lebonyolító tagszervezetek áldozatos munkáját.
Köszönet valamennyi támogatónak! Külön is köszönöm Halász János országgyűlési képviselő, volt államtitkár úr figyelmét, folyamatos segítségét, továbbá az egykori Debreceni Művelődési Központ munkatársainak és a Kézműves Alapítvány kuratóriumának az elhivatott munkáját.
Végül, de nem utolsó sorban megköszönöm mostani házigazdánknak, Nádudvarnak, az Ady Endre Művelődési Központnak mindazt, amit tettek e rendezvényért. Köszönettel tartozunk Magyar Zita népi iparművésznek és segítőinek, hogy igazán szép kiállítást rendeztek a díjazott pályamunkákból.
 
Kedves fiatal alkotók, díjazottak!
Legyetek büszkék magatokra! Mi nagyon büszkék vagyunk rátok! Kívánom, hogy legyen sok örömben, sikerélményben részetek további alkotói munkátok során!
Befejezésül:
Megköszönöm mindenkinek a három évtizede tartó közös munkát, az eredményes együttműködést.
Azt kérem a jelenlegi és jövőbeli meghirdetőktől és szervezőktől,
hogy tegyenek meg mindent az Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat fennmaradásáért, hogy  legyen ez a pályázat nagyon sokáig tárgyi anyanyelvünk, a magyar kézműves hagyományok éltetője!
 
 Nádudvar, 2024. június 14.
 
                                                                                   Dr. Tar Károlyné
                                                                                    alapító-kurátor
                                                                              Kézműves Alapítvány      
⇦ VISSZA

NÉPI KÉZMŰVES ÉRTÉKTÁR

TÍMÁRHÁZ - KÉZMŰVESEK HÁZA

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES PÁLYÁZAT

KÉZMŰVES SZAKMAI TÁR

MÍVES GYŰJTEMÉNY

KURATÓRIUM

IMPRESSZUM