NÉPI KÉZMŰVES ÉRTÉKTÁR

KÉZMŰVESEK

ALKOTÓKÖRÖK

PÁLYÁZATOK

TÁBOROK

KÉPZÉSEK

KIADVÁNYOK

KÉPTÁR

HASZNOS OLDALAKDEBRECENI GYÖNGYÖS-BOGLÁROS PÁRTA
A párta a magyar női viseletek legékesebb, kifejezetten díszítő funkciót ellátó fejfedője.
Már a honfoglalás korában is tartozéka volt a női fejviseletnek. A 13–15. századi jelenlétét régészeti anyagok bizonyítják. A 17. századtól főleg az eladó sorban lévő lányok tisztaságának, ártatlanságának, a szűziességének jelképe volt.  A debreceni közrend leányainak különleges ékességének számított a gyöngyös-bogláros párta. A díszítési módja is egyedi, hiszen apró igazgyöngyökkel, a boglárokban pedig féldrága, drágakövekkel ékesítették és gyönggyel megrakott végű tűk rögzítették. 
A debreceni gyöngyös-bogáros párta szépségével, különlegességével kiemelkedett az Alföldön hordott párták közül. A 18. században a cívisvárosban a lányok és asszonyok kedvenc viseleti tartozéka volt. A leányok a lakodalomig viselték. Arra a lányra, akinek nem jutott férj és így nem volt módjában, hogy a pártát letegye, azt mondták, hogy „pártában maradt a vénlány”. Még a 19. század derekán is pártában esküdtek a debreceni menyasszonyok.
A párta több évszázados debreceni jelenlétére a legújabb kori kutatások is találtak bizonyítékot:  „ A Déri Múzeum régészei a közelmúltban a debreceni Nagytemplom mögött található Emlékkert felújítása során több száz éves gyermeksírokat találtak. Számos kuriózum is előkerült az ásatások során. A hat gyermekcsontváz a feltárók szerint vélhetően 500-600 éves lehet, s minden bizonnyal kislányok tetemeire bukkantak. Szabó László, a feltárás vezetője ezt azzal támasztotta alá, hogy a lányok pártát viseltek temetésük idején, ami a későbbi időkben megszínezte a koponyájukat…” 

A Debreceni Értéktár Bizottság 13/2014. (01.29.) sz. határozatával a debreceni értéktárba, a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság 9/2014. (03.04.) sz. határozatával a megyei értéktárba felvette a debreceni gyöngyös-bogláros pártát.

SZAKIRODALOM
Faragó József–Nagy Jenő–Vámszer Géza: Kalotaszegi magyar népviselet (Bukarest, 1977)
Fél Edit–Hofer Tamás–K. Csilléry Klára: A magyar népművészet (Bp., 1969)
Györffy István: Viselet (A magyarság néprajza, I., Bp., 1941–43).
Lengyel Boglárka 2013: Két 16. századi fémfonalas párta anyagvizsgálata, készítés-technikája és restaurálása. In: Varga, M. (szerk.): Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának
Tanulmánykötete. Kaposvár, 191-204.
Magyar néprajzi lexikon
Papp László. A kecskeméti viselet múltja (Népr. Ért., 1930)
Szabó Kálmán: Honfoglalás kori párták (Folia Archeol., 1955)

FORRÁSOK
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/04/387.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-neprajz-magyar/ch20s08.html
http://derecske.hu/index.php?menu=hirek&hirek=cikkek&cikk=2411
http://www.biharmegye.ro/node/4255
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-neprajzi-lexikon/ch20.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rta_%28ruh%C3%A1zat%29
http://erdely.ma/szekelytermekek.php?id=178817&cim=noi_viselet_a_parta
http://www.civishir.hu/hajdu-bihari-hirek/debreceni-hirek/partaban-mentek-a-tulvilagra-a-debreceni-lanyok/1005081203
http://www.orszagalbum.hu/parta-6-_p_31547
http://www.egipatrona.hu/index.php/magyar-nepviseletek/magyar-nepviseletek/nepviselet1-107#.VLbfZHsYH_w
http://vilagbiztonsag.hu/keptar/thumbnails.php?album=1199

MAI KÉSZÍTŐJE

GÁLNÉ KOVÁCS GYÖNGYIKÉPTÁR

⇦ VISSZA

NÉPI KÉZMŰVES ÉRTÉKTÁR

TÍMÁRHÁZ - KÉZMŰVESEK HÁZA

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES PÁLYÁZAT

KÉZMŰVES SZAKMAI TÁR

MÍVES GYŰJTEMÉNY

KURATÓRIUM

IMPRESSZUM