NÉPI KÉZMŰVES ÉRTÉKTÁR

KÉZMŰVESEK

ALKOTÓKÖRÖK

PÁLYÁZATOK

TÁBOROK

KÉPZÉSEK

KIADVÁNYOK

KÉPTÁR

HASZNOS OLDALAKDEBRECENI GUBA
Egyike a legnagyobb múlttal és hírnévvel rendelkező kézműves mesterségeknek.
Debrecenben az 1830-as években több mint 300 mester volt. Jó részük a hatvan utcai városrészen, illetve a Csapó utcán dolgozott, mely utca őrzi ma is e mesterség emlékét.
Harsányi Imre egykori gubás mester szerint: „ A guba tiszta magyar juh gyapjából készült oly felső ruhadarab, melyet az emberi leleményesség talált ki és készített el saját testi épségének és egészségének a védelmére az idő viszontagságai ellen.”
E híres debreceni mesterség az 1930-40-es években szinte teljesen kihalt, megszűnt Debrecenben.
2010-ben szövő népi iparművészek egy csoportja Dezsőné Borbély Emma vezetésével elhatározta, hogy feléleszti a debreceni guba hagyományait és kutatásba, feltáró munkába kezdtek.  A guba karakterét megtartva, a mai divatnak, életvitelnek megfelelő kabátokat, kiegészítőket készítenek. A hortobágyi racka szép göndör szőrét használják fel öltözékeikhez.

A Debreceni Értéktár Bizottság 12/2014. (01.29.) sz. határozatával a debreceni értéktárba, a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottság 11/2014.(03.04.) sz. határozatával a megyei értéktárba vette fel a debreceni gubát.

SZAKIRODALOM:
- N. Bartha Károly: A debreceni gubacsapó céh
Debrecen, 1939. Adatok a debreceni gubás mesterséghez
- N. Bartha Károly: A debreceni gubacsapó céh
A céhek és a nyelvtudomány
- Dr. Ecsedi István: A becsületes gubacsapók céhe
Debreceni Képes Kalendárium XXIV. 1929.
- Győrffy István: Matyó népviselet (1956)
- Kecskés Tibor: Gubacsapó mesterek a reformkori Debrecenben
Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2008/09.
- Luby Margit: A guba készítésmódja és a gubásmesterség (1927)
- Magyar néprajzi lexikon II. (F–Ka). Főszerk. Ortutay Gyula.
Budapest: Akadémiai. 1979. 320–322. o. 
Petri Mór: Szilágy vármegye monographiája I–VI.
Budapest, Szilágy vármegye közönsége. 1901–1904.
- Robert Townson: Travels in Hungary 1797. IX. fejezet 238. old.

FORRÁSOK:
http://www.kupefolyoirat.hu/kultura/kultura/2786-suba-subahoz-guba-gubaho
http://www.magyarmuzeumok.hu/targy/494_suba_subahoz_guba_gubahoz
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-716.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Guba
http://gubastarsulat.hu/
http://www.gyapjushaz.hu/
http://www.kupefolyoirat.hu/kultura/kultura/2786-suba-subahoz-guba-gubaho

MAI KÉSZÍTŐI

DEZSŐNÉ BORBÉLY EMMAMENYHÁRT MÁRTAPARÓCZAINÉ SIMAY ILDIKÓ⇦ VISSZA

NÉPI KÉZMŰVES ÉRTÉKTÁR

TÍMÁRHÁZ - KÉZMŰVESEK HÁZA

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES PÁLYÁZAT

KÉZMŰVES SZAKMAI TÁR

MÍVES GYŰJTEMÉNY

KURATÓRIUM

IMPRESSZUM