RÓLUNK

KÉZMŰVESEK

ALKOTÓKÖRÖK

PÁLYÁZATOK

TÁBOROK

KÉPZÉSEK

KIADVÁNYOK

KÉPTÁR

HASZNOS OLDALAKA Kézműves Alapítványt 1990-ben hat magán és három jogi személy hozta létre.
Adószáma: 19122490-1-09
Számlaszáma: 11609005-03654900-09000004
Székhelye:  4024 Debrecen, Piac u. 72. 3/6.
Telefon: 30/3667774
E-mail: info@kezmuvesalapitvany.hu
Honlap: www.kezmuvesalapitvany.hu
Az alapítói jogok gyakorlója: Dr. Tar Károlyné
A kuratórium vezetője: Magyar Zita elnök
 Az alapítvány közhasznú jogállású civil szervezet.

A KÉZMŰVES ALAPÍTVÁNY CÉLJA
- A magyar – kiemelten a tiszántúli - kézművesség, a hagyományok, megismertetése, átörökítése a gyerekek és a fiatalok körében.
- Alkotó közösségek és fiatal egyéni alkotók munkájának segítése.
- Új képzési formákkal segíteni azokat a fiatalokat, tizenéveseket, akik nem vagy nehezen tudnak elhelyezkedni, munkát találni.
- Kapcsolatok kialakítása a határainkon túl élő magyar kézművesekkel, illetve azokkal az európai országokkal, ahol kiemelt figyelmet fordítanak a kreativitás fejlesztésére, a kézműves hagyományok átörökítésére.

SZOLGÁLTATÁSAINK
• Telefonos információs szolgáltatások – kézművesekről, népi kézműves tárgyak beszerzési, vásárlási lehetőségeiről, anyag és eszközbeszerzésről, programokról, kiállításokról, táborokról.
• Honlap -  www.kezmuvesalapitvany.hu  - szakmai információk, tájékoztatók
• e-mail-es  -  info@kezmuvesalapitvany.hu  -  információadás.
• Egyedülálló, több száz darabból álló (24 féle) tárgygyűjteményünkből - mely a legkiválóbb debreceni és térségi kortárs kézművesek munkáit reprezentálja – igény szerint kölcsönzés, kiállítások, bemutatók rendezése Debrecenben, az ország településein és külföldön.
• Az alapítvány Kézműves Szakmai Tárában lévő szakkönyvek, dokumentumok, kiadványok, videók, fotók használata tájékozódáshoz, szakmai munkákhoz, kutatáshoz.

HAGYOMÁNYOS PROGRAMJAINK                                               
• Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat 10 -25 éveseknek – együttműködő partnerekkel
• Ifjú Kézművesek Országos Kiállítása – együttműködő partnerekkel
• Országos Vándorlegény Konferencia – együttműködő partnerekkel
• az évkörhöz, jeles napokhoz kapcsolódó kézműves játszóházi foglalkozások
• kézműves - művészeti kiállítások
• kézműves – és művészeti táborok
• élő mesterség bemutatók
• évfordulókhoz kapcsolódó kézműves, művészeti pályázatok, találkozók szervezése, támogatása, kézműves közösségek, kiemelkedő alkotók munkájának elismerése, díjazása
• közreműködés, együttműködés más szervezetek, intézmények által szervezett programok megvalósításában

EDDIGI TEVÉKENYSÉGÜNKRŐL
A Kézműves Alapítvány több mint 30 éves működése során több százezer fiatalnak, - a magyar kézműves hagyományokkal foglalkozó alkotónak, érdeklődőnek, közösségnek - nyújtott szolgáltatásokat, közösségi-művészeti élményeket, adott motivációt a természetes anyagok megismerésére, az alkotó tevékenységekre.

- Alapítványunk egyedülálló, több száz darabból álló tárgygyűjteményt (24 féle) hozott létre, mely a legkiválóbb debreceni és térségi kortárs kézművesek munkáit reprezentálja. 
- Az alapítvány által összegyűjtött jelentős értékű és mennyiségű szakkönyvből, dokumentumokból Kézműves Szakmai Tárat hoztunk létre.
- Hagyományos országos rendezvénnyé tettük társszervezőkkel együttműködve a 16-25 éves fiatalok számára az Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatot, az Ifjú Kézművesek Országos Kiállítását és a hozzá kapcsolódó Vándorlegény Konferenciát. A díjazott alkotásokat tartalmazó katalógusokat több ezer fiatalhoz juttattuk el.
- Kezdeményezője voltunk és több mint 20 évig társszervezője voltunk a debreceni Polgármesteri Hivatal épületében megrendezett karácsonyi kézműves ünnepnek, illetve vásárnak, melyen alkalmanként több, mint 40 kézműves, népi iparművész mutatta be munkáit és mintegy 3000fő látogató vett részt.
- Eszközökkel /fazekas korongok, szövőszékek, szövőeszközök, paravánok…/ és anyaggal / gyapjú-fonal, agyag, máz, vessző, gyöngy, fa, vászon, szalma .../ támogattuk a kézműves képzéseket, a szakköröket, a gyermek-és ifjúsági programokat.
- Több mint 200 kézműves kiállítás megvalósításához nyújtottunk szakmai, anyagi, eszköz és egyéb segítséget.
- 5 évig eszközökkel és anyaggal támogattuk az Újkerti Kézműves Szakiskolát.
- Folyamatosan segítjük a közművelődési intézményekben folyó kézműves képzéseket, szakköröket. Városok, falvak pedagógusai, szakkörvezetői, alkotói, civil szervezetei rendszeresen igénybe vették szakmai információs szolgáltatásainkat, eszközeinket.
- 5 alkalommal szerveztük meg az Újkerti Közösségi Házzal együttműködve a határainkon túl élő és a debreceni, illetve Hajdú-Bihar megyei fiatalok közös hagyományápoló kézműves táborát.
- Debrecen külföldi testvérvárosaiban (Lublin, Setubal, Padenborn….), és más hazai településeken kiállításokat rendeztünk egyedülálló debreceni kortárs kézműves gyűjteményünkből és ehhez kapcsolódva bemutatókat tartottunk, vásárokat szerveztünk.
- Megjelentettük a Debreceni Művelődési Központtal együttműködve a „Hagyományőrzők sorozatban” a Debreceni Kézművesek című kötetet, melynek előkészítő munkáit számos önkéntes végezte. E hiánypótló kiadvány - melynek tartalma az alapítvány honlapján is megtalálható - nagy sikernek örvend mind a kézművesek, mind az érdeklődők körében.
- Hazai és határainkon túli magyar /erdélyi, kárpátaljai/ és külföldi /Németországban, Franciaországban / kapcsolatokat építettünk ki a kézművességgel foglalkozó szakemberekkel, szervezetekkel, fiatal alkotókkal. E kapcsolatok keretében eddig számos közös, illetve csere kiállítás, szakmai bemutató, tábor valósult meg.

A Kézműves Alapítvány fennállásának több mint 30 éve alatt - eredményesen szolgálta, segítette a magyar, a tiszántúli, illetve a debreceni kézműves hagyományok megismertetését, átörökítését a fiatalok körében.
Eddig több ezer magánszemély és mintegy 300 szervezet, alapítvány, intézmény, vállalkozás adott szellemi és anyagi támogatást az alapítványnak.
A Kézműves Alapítvány céljainak megvalósítását a kezdetektől az együttműködésre építi. Számos hagyományőrző civil szervezettel, kézműves szakiskolával, alkotó művészeti közösséggel, közművelődési intézménnyel és önkormányzattal alakított ki kapcsolatot.
Továbbra is köszönettel várjuk azoknak a szellemi és anyagi támogatását, akik szívügyüknek tekintik kulturális örökségünk, a magyar kézműves hagyományok, tárgyi és szellemi kultúránk megismertetését és átörökítését a fiatalok körében.
Köszönjük a magánszemélyeknek, az alkotóknak és a különböző szervezeteknek, hogy támogatásukkal segítették az alapítvány céljainak megvalósulását!
Bízunk abban, hogy munkánkat, törekvéseinket továbbra is méltónak tartják a támogatásra.
                                                                                       A Kézműves Alapítvány kuratóriuma

 

 
  
 
 

                                                                                      
 


NÉPI KÉZMŰVES ÉRTÉKTÁR

TÍMÁRHÁZ - KÉZMŰVESEK HÁZA

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES PÁLYÁZAT

KÉZMŰVES SZAKMAI TÁR

MÍVES GYŰJTEMÉNY

KURATÓRIUM

IMPRESSZUM